Astrologie a výklad tarotových karet Pardubice

Centrum péče o duši „Astro-homeopatie, celostní terapie“ je zaměřeno na poskytnutí prostoru pro duši člověka, psychoterapii, mentální koučing a osobní rozvoj. Cílem je hlubší vnímání a pochopení sebe sama. Naším záměrem je pomoci lidem v dnešním hektickém světě nalézt sebe sama, umět se vnímat, naslouchat své duši a podporovat a prosazovat své nejniternější potřeby a zájmy. Jsme přesvědčeni, že všichni lidé mohou najít vnitřní spokojenost, štěstí a naplněnost ve svém životě, pokud naplňují svůj vnitřní potenciál, bez ohledu na zdánlivě neslučitelné vnější požadavky života.

Snažíme se našim klientům pomoci pochopit, že vše v našem životě se odvíjí od našeho vnitřního postoje, který je v každé chvíli možné změnit, pokud se tak rozhodneme. Pro změnu se však musíme rozhodnout sami. Všechny změny, které chceme, se dějí teď, v přítomnosti... Protože minulost je pryč a budoucnost ještě není. Takže pokud něco chceme jinak, jediný čas, kdy to můžeme změnit je právě teď. Pomáháme lidem pochopit jejich vlastní podstatu a povahu, pomocí výkladu osobního horoskopu, tarotových karet a homeopatie. Díky těmto přístupům, které užíváme v rámci psychoterapie, se může člověk dostat blíže ke své povaze a pochopit své motivace. Pochopení přináší úlevu na duši a člověk cítí, že se může najednou volněji pohybovat v životě, protože vnímá svou vnitřní svobodu a možnost volby. Podstatou naší práce s klienty je psychoterapie a mentální koučing.

Vycházíme z celostního přístupu k člověku a poskytujeme podporu našim klientům využíváním následujících přístupů:

  • Výklad osobního horoskopu. Pro hlubší sebepoznání a uvědomění vnitřní povahy člověka. Pro pochopení vnitřních myšlenkových postojů a rozklíčování různých vnitřních zábran, které brání seberealizaci člověka v souladu s jeho duševní podstatou.
  • Výklad horoskopů pro děti. Abychom pomohli rodičům pochopit povahu jejich dítěte a vedli je k vědomému přístupu ve výchově dítěte.
  • Výklad partnerských horoskopů. Pro pochopení vzájemné dynamiky partnerských vztahů. Pro uvědomění, že oba partneři přispívají svým jednáním a postojem ke směřování vztahu. A že žádná změna nemůže ve vztahu nastat, pokud nezačne dělat člověk změny sám u sebe.
  • Výklad tarotových karet, které perfektně zrcadlí nevědomé psychické naladění člověka
  • Homeopatie, celostní terapie, která výborně doplňuje výše uvedené přístupy. Homeopatie poskytuje prostor pro pochopení a přijetí psychosomatických příčin jejich nemoci a pomáhá vyladit vědomí člověka na takovou úroveň vnímání, kde člověk sám je schopen vnímat své vnitřní motivace, nezdravé postoje, které vedou k vnitřnímu neklidu, stresu a v čase pak k fyzickým projevům nemoci.

Astrologie

Astrologie pomůže nahlédnout na aktuální témata, se kterými se duše člověka potýká a nabízí tak prostor pro nezaujatý pohled a jedinečnou možnost pro pochopení a nalezení nové životní perspektivy a nových možností řešení životních krizí, které jsou v nejlepším zájmu jednotlivce...
čtěte více

Výklad tarotových karet

Tarotové karty poskytují vhled do duše jednotlivce i do momentálního naladění člověka a naznačují, který mýtický archetyp ovlivňuje jeho chování v daném okamžiku. Výklad tarotových karet zpřístupňuje obsah nevědomí člověka, aby ho člověk mohl uchopit a nalézt pravý obsah a sdělení aktuálních....
čtěte více

Žaneta Čadová Žaneta Čadová

Jmenuji se Žaneta Čadová a jsem slovenská Maďarka... Od ukončení studia na VŠE v Praze žiji v Pardubicích. Když se narodily mé děti, zjistila jsem, že existuje "jiný svět". Vydala jsem se na cestu za tímto světem - za sebepoznáním. Zúčastnila jsem se různých seminářů zaměřených na vědomé bytí a cestu sebeuvědomění přes rodinné konstelace, reiki, šamanismus, kurz harmonizace čaker až po astrologii a taroty. U posledních dvou jsem zakotvila na delší čas - astrologie a taroty mi byly a pořád jsou nejbližší, protože mi umožňují číst v duši. Psychoterapie mě baví, ráda čtu v duších, a především ve své duši. Homeopatie se mi líbí, protože je zaměřena na léčení celého člověka – jak mysli, tak i fyzického těla. Mohu tak nabídnout pomoc nejen hlubším vhledem do naladění člověka, ale také celostní léčbou, která zvedá a uzdravuje mysl i tělo.

A taky jsem pořád na cestě... Má zvídavost a snaha nalézt smysl v životních okolnostech mě neustále nutí dívat se víc a hlouběji do vlastních způsobů myšlení, pohnutek a motivací a zároveň hledání hlubšího smyslu v motivaci a pohnutkách jiných lidí. Ráda se dívám „do zrcadla“, které mi lidi ve vzájemných interakcích ukazují. Pochopení, které mi tyto zážitky přináší, jsou jako jednotlivé díly puzzle, které skládám dohromady a postupně se mi tak odkrývá obraz mě samotné v tomto světě v plné kráse… A samozřejmě i v nedokonalostech. Baví mě hledat souvislosti, které vedou k sebepoznání, sebepřijetí, k růstu sebevědomí a sebeuzdravení. Jsem na cestě k radostnému prožívání života ve všech jeho barvách, náladách, výzvách a v jeho jednoduché kráse.

Zvu Vás k posezení a k otevření prostoru pro Vaší duši pomocí horoskopu, tarotových karet nebo homeopatie v příjemném prostředí Květinového posezení.

Volejte na tel. číslo +420 724 609 990 nebo pište e-maily na zaneta@kvetinoveposezeni.cz