Astrologie, sestavení horoskopu Pardubice

Astrologie pomůže nahlédnout na aktuální témata, se kterými se duše člověka potýká a nabízí tak prostor pro nezaujatý pohled a jedinečnou možnost pro pochopení a nalezení nové životní perspektivy a nových možností řešení životních krizí, které jsou v nejlepším zájmu jednotlivce.

Astrologický přístup k pochopení povahy duše a jejího směřování, na kterém je charakteristika osobnosti postavená, vychází z psychologické astrologie Carla Gustava Junga. Podle ní je psychologie duše člověka ovládána mýtickými archetypy, které v duši přežívají a projevují se v mírnější nebo intenzivnější podobě. Soubor archetypálních vlastností jedince a jejich intenzitu projevu určuje horoskop – radix. Pochopení jednotlivých archetypů našeho osobního horoskopu a jejich působení v naší osobnosti přibližuje jedince k jeho pravé podstatě – k jeho duši a uvádí ho na cestu individuace, tj. nalezení sebe sama a jeho pravého smyslu života.

Nechte promluvit svou duši a přijměte dar nových, svěžích životních impulsů, nápadů a inspirací, které osvobodí, uvolní a pohladí vaší duši... Pojďte se vydat na Cestu za sebepoznáním, nalezením sebe sama – svého pravého JÁ.
Posezení s astrologií a taroty

Luna v Panně aneb archetyp panenské Bohyně

Konstelace Luna v Panně vystihuje archetyp panenské Bohyně...

... Ariadné představuje jednu z nich... Je to obraz panenské Bohyně - archetypu nezávislého ženství... Ženství, které není závislé na muži... Nepředstavuje ženu, která je sexuálně nedotčená, nýbrž ženu, která si je vědomá svého těla, umí si užít radostí svého těla a přece není závislá na muži, na jeho názoru, podobně jako není závislá na názoru a mínění okolí... Jde si svou cestou, protože ví, že její cesta odpovídá jejímu vlastnímu přesvědčení, vnímání a její vlastní představě... To vše může zažívat jako žena neprovdaná i jako žena provdaná...

Marion Woodmanová ve své knize Těhotná panna o panenské povaze ženy píše:

"Žena, která se promění ve věčnou pannu dělá to, co dělá, ne proto, aby se někomu zalíbila nebo proto, aby ji někdo chválil, ani proto, aby nad někým získala moc, nýbrž pouze proto, že to, co dělá, je pravdivé. Taková žena je neustále otevřená novým možnostem a novému životu..."

Jak moc jste milé ženy ve spojení s panenskou Bohyní ve svém (sebe)vědomí?
Žaneta Čadová

Posezení s astrologií a taroty - Žaneta

Jsem slovenská Maďarka... Od ukončení studia na VŠE v Praze žiji v Pardubicích... Jsem hledající, jsem na cestě - na cestě za sebepoznáním, sebepřijetím a sebevědomým. Když se narodily mé děti, zjistila jsem, že existuje "jiný svět". Vydala jsem se na cestu za tímto světem - za sebepoznáním. Zúčastnila jsem se různých seminářů zaměřených na vědomé bytí a cestu sebeuvědomění přes rodinné konstelace, reiki, šamanismus, kurz harmonizace čaker až po astrologii a taroty... U posledních dvou jsem zakotvila na delší čas - astrologie a taroty byly a pořád jsou mi nejbližší, protože umožňují číst v duši. Ráda čtu v duších, a především ve své duši. Má cesta však trvá dál a "toulavé boty" mně nenechají v klidu a dnes se přede mnou rozprostírá nový obzor - homeopatie a celostní medicína, princip léčení duše a těla...

Zvu Vás tedy k posezení a otevření prostoru pro duši pomocí horoskopu nebo tarotových karet v příjemném prostředí Květinového posezení.

Volejte na tel. číslo +420 724 609 990 nebo pište e-maily na zaneta@kvetinoveposezeni.cz.

Astrologie a horoskopy

Posezení s astrologií a taroty Posezení s astrologií a taroty Posezení s astrologií a taroty

Nechte si sestavit partnerský horoskop - Frekvence lásky...

Posezení s astrologií a taroty

aneb témata, ve kterých jsme se s partnerem spojily, abychom mohli odkrývat, nalézt pochopení, přijmout a jít dál... Neboli naplnit svůj životní scénář... A naučit se milovat - bez podmínek...

Jaká jsou Vaše témata, která ve vztahu s partnerem otevíráte? K čemu slouží partnerské soužití ve Vašem případě? Jak lépe pracovat se zdánlivě neřešitelnými protiklady a neshodami?

Pojďte se podívat na téma partnerství z nového úhlu pohledu, prostřednictvím partnerského horoskopu...Chcete se nás na něco zeptat?

Každá změna začíná u nás... darujte si radost