Homeopatie - ASTRO-HOMEOPATICKÁ PORADNA - Žaneta Čadová, Rhom.

Celostní terapie, lékařská astrologie, astropsychologie, postklasická homeopatie. Léčení duše i těla. Diagnostika zdraví a přetíženosti jednotlivých orgánů podle nativního horoskopu a psychosomatický přístup k příčinám nemocí. Homeopatická léčba symptomů.

Klíčem k celostní léčbě člověka je pochopení souvislostí mezi astrologickým naladěním člověka, na základě nativního horoskopu a jeho dispozicí k nemocem. Výklad horoskopu, astrodiagnóza slouží jako zrcadlo psychického a fyzického naladění člověka. Psychické a fyzické symptomy jsou proto vodítkem pro sebepoznání člověka a pochopení smyslu nemoci. Celostní přístup v léčbě klienta také zahrnuje osobní rozvoj, astro-psychologickou poradnu a výklad horoskopu osobnosti.

Pochopení povahy duše a cesta k vnitřnímu naplnění vede často přes bolestné uvědomění a přijetí nesprávných postojů a vzorců myšlení, které nevědomě oslabují tělo a vedou v čase k různým projevům nemoci. Rozhodnutí změnit nezdravé životní postoje a staré vzorce myšlení, odvaha udělat zásadní změny ve vlastním životě, jsou často nezbytné, aby člověk mohl dojít k uzdravení.

V celostní terapii je proto zásadní aktivní přístup klienta a jeho rozhodnutí přijmout zodpovědnost za své zdraví. Neb nejde nikoho vyléčit, kdo doopravdy nechce být vyléčen. V souladu s citátem Hippocrata: „Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný.“

Vydejte se na cestu sebe uzdravení, a naslouchejte své duši, psychickým i fyzickým symptomům, které ukazují cestu k uzdravení. Jen v duši najdeme opravdové pochopení a nejlépe si uvědomíme své vnitřní potřeby. Odevzdejte se plynutí života a změnám, které jsou nevyhnutné, abyste konečně žili šťastně, svobodně a byli zdraví. Celostní terapie Vám pomůže na cestě za sebe uzdravením. Naplňte svou duši láskou, pochopením a uzdravte své tělo i mysl, u nás, v centru péče o duši „Astro-Homeopatie, celostní terapie“.

Homepatie v Pardubicích Homepatie v Pardubicích Homepatie v Pardubicích