Výklad tarotových karet

Tarotové karty, podobně jako astrologie, poskytují vhled do duše jednotlivce i do momentálního naladění člověka a naznačují, který mýtický archetyp ovlivňuje jeho chování v daném okamžiku. Výklad tarotových karet zpřístupňuje obsah nevědomí člověka, aby ho člověk mohl uchopit a nalézt pravý obsah a sdělení aktuálních životních témat, se kterými se potýká a nabízí tak nové pohledy a možnosti řešení, nové směry v životní cestě člověka.

Nechte promluvit svou duši díky tarotům a přijměte dar nových, svěžích životních impulsů, nápadů a inspirací, které osvobodí, uvolní a pohladí vaší duši... Pojďte se vydat na Cestu za sebepoznáním, nalezením sebe sama – svého pravého JÁ.Král, Válečník, Kouzelník, Milovník

Posezení s astrologií a taroty

Čtyři kvality mužského potenciálu... Čtyři archetypy, které hýbou mužskou psyché.

Jak vnímat a rozvíjet tyto kvality v mužském vědomí, popisují autoři Robert Moore a Douglas Gillette... Podle nich současným mužům chybí "adekvátní vztah k hlubinným a instinktivním mužským energiím, potenciálům zdravé mužnosti. Přístup k těmto potenciálům jim je odepřen samotným patriarchátem a také feministickým tlakem, aby v životě užívali co nejméně mužnosti"... Muži potřebují naopak více mužské síly - více zralých mužských kvalit, aby mohli v sobě ukotvit a posílit zdravé (sebe)vědomí mužnosti... Podobně ženy potřebují poznat a rozvíjet zdravé mužské kvality pro posílení svého ženského (sebe)vědomí a nalezení nového vztahu k mužům...

V symbolice tarotu představují archetypy Krále, Válečníka, Kouzelníka a Mága Králové Disků, Holí, Mečů a Pohárů... Vystihují čtyři základní kvality zdravě rozvinutých mužských schopností.

Jak se tyto kvality v každém z nás projevují, jak je zažíváme a jak s nimi pracujeme, lze pochopit ve výkladu tarotových symbolů.Výklad tarotových karet

Posezení s astrologií a taroty Posezení s astrologií a taroty Posezení s astrologií a taroty

Žaneta Čadová

Posezení s astrologií a taroty - Žaneta

Jsem slovenská Maďarka... Od ukončení studia na VŠE v Praze žiji v Pardubicích... Jsem hledající, jsem na cestě - na cestě za sebepoznáním, sebepřijetím a sebevědomým. Když se narodily mé děti, zjistila jsem, že existuje "jiný svět". Vydala jsem se na cestu za tímto světem - za sebepoznáním. Zúčastnila jsem se různých seminářů zaměřených na vědomé bytí a cestu sebeuvědomění přes rodinné konstelace, reiki, šamanismus, kurz harmonizace čaker až po astrologii a taroty... U posledních dvou jsem zakotvila na delší čas - astrologie a taroty byly a pořád jsou mi nejbližší, protože umožňují číst v duši. Ráda čtu v duších, a především ve své duši. Má cesta však trvá dál a "toulavé boty" mně nenechají v klidu a dnes se přede mnou rozprostírá nový obzor - homeopatie a celostní medicína, princip léčení duše a těla...

Zvu Vás tedy k posezení a otevření prostoru pro duši pomocí horoskopu nebo tarotových karet v příjemném prostředí Květinového posezení.

Volejte na tel. číslo +420 724 609 990 nebo pište e-maily na zaneta@kvetinoveposezeni.cz.

Bohatství

Posezení s astrologií a taroty

...hojnost vloh vytváří optimální bohatství - bohatství, které se opravdu vyplatí...
(Susanne Peymann - Crowleyho tarot)

Kde jsou Vaše (skryté) vlohy, v čem je zakotvena Vaše individualita?
Jak uplatňujete své vlohy a svou individualitu v životě?
Jak proměňujete "kámen ve zlato"?

Nové perspektivy, nová poznání a pochopení odkrývají taroty...Od dávných dob jsou láska a poznání dvěma stranami téže mince...

Posezení s astrologií a taroty

Paracelsus učil: "Čím více nějakou věc poznáváme, tím více ji milujeme"
A Shakespeare řekl krátce a jasně: "Oči lásky jsou očima ducha!"
(S. Peymann: Crowleyho Tarot)

Když na sebe pohlíží zamilovaní, hledí do zrcadla, v němž se vidí... Vidí svou "lepší polovici" i své stinné stránky na sobě i v sobě.
Díky milenci/milence poznáváme, kým jsme a nabízí se nám jedinečná možnost uvidět své přednosti i slabosti v plném rozsahu… Dokážeme-li to přijmout s láskou, jsme na nejlepší cestě přijmout a pochopit sebe sama i toho druhého... Čím více poznáváme, tím více milujeme...

Požehnání všem zamilovaným! :-)
Mág... a jeho kouzelná hůlka

Posezení s astrologií a taroty

"Magie, ta "možnost nemožného", žije dnes především z kouzla individuality... číslo jedna je nedělitelné a nedělitelný se řekne latinsky "individuum"... magie je uměním života. A to znamená vytvářet osobnitou jedinečnost a prožívat svů nezprostředkovaný vztah k "bohu"..."
Crowley tarot, S. Peymann

Jak používáte svou kouzelnou hůlku Vy? Máte svou kouzelnou hůlku pevně uchopenou a víte jak s ní zacházíte?

Mág ví, kam směruje a jde svou cestou... Jaká je ta Vaše?

Všichni jsme kouzelníci svého života... magického bytí.

S láskou, Žaneta
Chcete se nás na něco zeptat?

Každá změna začíná u nás... darujte si radost